Redakčný tím

ilustracny1

Šéfredaktorka a manažérka inzercie
Mgr. Alexandra Pechová
mobil: +421 918 713 037
email:

Obchodno-distribučné stredisko Bratislava, Budatínska 18
UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice
IČO: 31 625 657
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 272/R

ilustracny3

Redaktorka časopisu Lekárnik
Mgr. Ing. Denisa Ižová
mobil: +421 918 770 762
e-mail:

Obchodno-distribučné stredisko Bojnice, Opatovská cesta 4
UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice
IČO: 31 625 657
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 272/R

ilustracny2

Grafička časopisu Lekárnik
Eva Benková
telefón: +421 515 42 03
mobil: +421 0903 620 169
e-mail:

Obchodno-distribučné stredisko Bojnice, Opatovská cesta 4
UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice
IČO: 31 625 657
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 272/R

Sledujte nás na facebooku

Sledujte nás na instagrame