Aktuálna ponuka pracovných miest:

Kontakt na úsek riadenia ľudských zdrojov:

UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

Tel.: 046/5154 243
Fax: 046/5154 107
e-mail: 

V prípade záujmu o zamestnanie nám môžete poslať informácie o sebe na e-mail:
Ak máte záujem byť vedený v databáze uchádzačov o zamestnanie aj na inú ako zverejnenú voľnú pracovnú pozíciu, uveďte prosím vo svojej žiadosti aj nižšie uvedený súhlas so spracovaním osobných údajov. Bez udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov sme povinní zlikvidovať osobné údaje neúspešných uchádzačov.

Doručené žiadosti o zamestnanie a dotazníky spracovávame v priebehu pár pracovných dní. Z kapacitných dôvodov kontaktujeme iba vybraných uchádzačov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Súhlas“) udeľujem súhlas spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť (ďalej len „Prevádzkovateľ“) so spracovávaním mojich osobných údajov obsiahnutých v žiadosti o zamestnanie, životopise a iných dokladoch a priložených listinách za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie a to na obdobie 2 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu. Prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé. Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý/á, že poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Ak tento Súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať.