Pomáhame Ukrajine

Vážení lekárnici, dodávatelia,

UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť ako spoločensky zodpovedná firma, veľkodistribútor liekov a zdravotníckych pomôcok,  partner štátu ako subjekt hospodárskej mobilizácie,  30 rokov zabezpečuje vďaka plynulému zásobovaniu dostupnosť a kontinuitu poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku, prejavuje súdržnosť  s Ukrajinou a poskytuje pomocnú ruku Ukrajine počas vojnového konfliktu.

Pomôcť spolu s nami môžete aj Vy.   

Ako môžem pomôcť?

UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je zakladateľom Nadácie UNIPHARMA.  V týchto dňoch Vás oslovíme s prosbou o poskytnutie príspevku nadácii. Nadácia UNIPHARMA prijíma príspevky od darcov pre  humanitárnu pomoc v súvislosti s vojnou na Ukrajine vo forme peňažného príspevku v ľubovoľnej  výške, ktorú môžete poukázať na bankový účet Nadácie UNIPHARMA:  IBAN SK49 1100 0000 0029 4411 4813. Do poznámky uvediete Ukrajina. Za tieto financie poukázané nadácii budú nakúpené potrebné lieky a zdravotnícke pomôcky, potraviny a iný potrebný materiál pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny a pre ozbrojené sily Ukrajiny zabezpečujúce obranu Ukrajiny, ochranu jej zvrchovanosti a územnej celistvosti pred ruskou agresiou.

V prípade, ak budete požadovať písomnú darovaciu zmluvu, jej vzor nájdete tu.

Ako požiadať o príspevok?

Vyplňte žiadosť o príspevok,  na stiahnutie tu.

O príspevok v súvislosti s vojnou na Ukrajine môžu žiadať ľudia v núdzi, ktorí sú obeťami vojny a organizácie, ktoré takúto humanitárnu pomoc priamo týmto ľuďom poskytujú alebo na mieste organizujú.

mobil: +421 918 713 037

IBAN SK49 1100 0000 0029 4411 4813

Nadácia UNIPHARMA

Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice,

IČO: 53 447 131,

zapísaná do registra mimovládnych neziskových organizácií pod číslom 203/Na -2002/1238

„Všetci sme tu. Bránime nezávislosť našej krajiny a budeme v tom pokračovať.“

Volodymyr Oleksandrovyč Zelenskyj, Ukrajinský prezident