Nemocničná lekáreň s odd. výdaja L, ZP a DS verejnosti KNsP