POLIKLINIKA I. (B.BRAUN KRÁĽOVSKÝ CHLMEC, Nemocničná 8)