POLIKLINIKA I. (B. BRAUN BA-NOVÉ MESTO, Hlučínska 3)