LEKÁREŇ KYSUCKEJ NEMOCNICE (DSS Kamence Kysucké Nové Mesto)