LEKÁREŇ A ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY ANDROMEDA (Poliklinika Družba)