Equilibrium zdravia v lekárni

9:00 – 9:15 Otvorenie seminára                                                                 

Mgr. Michal Tuma
Člen predstavenstva a riaditeľ divízie obchodu, UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

9:15 – 9:20 Príhovor                                              

PharmDr. Ondrej Sukeľ
Prezident Slovenskej lekárnickej komory

9:20 – 10:20 Panelová diskusia: Nedozrel už čas dôjsť do cieľa?

Moderátor: PharmDr. Ondrej Sukeľ, Prezident Slovenskej lekárnickej komory
Prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH, Dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Veronika Smoleňová,  predsedníčka pre vzdelávanie, Slovenský spolok študentov farmácie
študentka, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

10:20 – 11:05 Farmaceutická starostlivosť v manažmente chronicky chorého pacienta

PharmDr. Zuzana Tarbajová, PharmDr. Katarína Vaľková
Lekáreň UNB Kramáre, Bratislava

11:05 – 12:05 Moderná ekonomika lekárne: Je vaša lekáreň finančne zdravá?            

Mgr. Ilona Elblová, MBA. ILIPHARM s.r.o.

12:05 – 12:20 Prestávka

12:20 – 13:20   Cross selling a Up selling, ako neoddeliteľná súčasť dispenzačnej práce každého expedienta                             

Mgr. Ilona Elblová, MBA, Mgr. Denisa Bolomová
ILIPHARM s.r.o.

13:20 – 14:05   Nájom a podnájom nebytových priestorov na účel poskytovania lekárenskej starostlivosti.                                                                                  

Mgr. Juraj Nikodémus, MBA
Riaditeľ právneho odboru, UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť