Obchodné služby

Predstavujú súbor obchodných služieb, prostredníctvom ktorých vám umožníme zabezpečiť dostuponosť produktov pre zákazníkov.

Proces informačného systému na mimoriadne objednávanie liekov s činnosťami

Zobraziť detaily služby

Prevádzka softvéru na príjem objednávok, verifikácia splnenia podmienok na vybavenie objednávky, trvalá dostupnosť call centra, sledovanie hladiny zásob pre vybavenie objednávok, trvalá telefonická a e-mailová dostupnosť call centra každý deň v roku a detailný reporting pohybov lieku.

Ukázať menej

Stiahnutie prípravku z trhu

Zobraziť detaily služby

Na vyžiadanie Vám vieme poskytnúť logistické služby v súvislosti so stiahnutím produktov z lekární, čo predstavuje distribúciu, certifikovanú likvidáciu i reporting. Stiahnutie prípravku z trhu sa vykonáva na základe rozhodnutia ŠÚKL, ÚŠKVBL, VÚC na úseku farmácie alebo na žiadosť výrobcu/držiteľa registrácie lieku tak, aby bola zabezpečená kvalita poskytovaných služieb, pričom hlavný odborný zástupca po získaní informácie o stiahnutí prípravku bezodkladne zablokuje predaj v informačnom systéme. Na požiadanie vieme zabezpečiť informovanosť odberateľov a následne celý flow stiahnutia prípravku z lekární prípadne iných distribúterov.

Ide o spoplatnenú službu.

Bližšie informácie Vám poskytneme na emailovej adrese:

Ukázať menej

Likvidácia tovaru

Zobraziť detaily služby

Zabezpečíme pre Vás likvidáciu liekov a zdravotníckych pomôcok certifikovanou spoločnosťou v zmysle podmienok Správnej distribučnej praxe. Ide o spoplatnenú službu.

Bližšie informácie Vám poskytneme na emailovej adrese:

.

Ukázať menej

Výroba - balenie do vonkajšieho obalu

Zobraziť detaily služby

Na základe Vami zadanej požiadavky upravíme vonkajší obal inojazyčných balení:

a) registrovaných liekov za podmienok dodržania legislatívnych požiadaviek zo strany držiteľa registrácie,
b) výživových doplnkov,
c) zdravotníckeho materiálu,
d) veterinárnych liekov,

ako držiteľ povolenia MZ SR na výrobu liekov v rozsahu „balenie do vonkajšieho obalu“ a držiteľ Certifikátu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o dodržiavaní Správnej výrobnej praxe. Ide o spoplatnenú službu.

Bližšie informácie Vám poskytne:
existujúci dodávateľ – Váš nákupca
nový dodávateľ –

Ukázať menej

Špeciálne podmienky predaja a vyskladnenia

Zobraziť detaily služby

Predstavuje prácu s tovarom v osobitnom režime, čo zahŕňa zber individuálnych objednávok od zákazníkov, evidencia a sumarizácia, kontrola voči receptom, príjem a zasielanie na základe prevzatých objednávok. Ide o bezplatnú službu.

Bližšie informácie Vám poskytne Váš nákupca.

Ukázať menej

Reporting o pohybe tovaru a elektronická výmena dát

Zobraziť detaily služby

Pravidelne alebo obratom Vám vieme zaslať informácie o stave zásob, predajoch z konsignačných skladov, predajoch na individuálnych zákazníkov, kompletný prehľad o pohybe tovaru, vyhodnotenie úspešnosti marketingovej podpory predaja produktov, vyhotovenie databázy na základe objednávky za účelom prieskumu trhu a spracovania štatistických informácií.

Bližšie informácie Vám poskytne Váš nákupca.

 

Ukázať menej

Individuálne nastavenie cien a marketingových akcií

Zobraziť detaily služby

Predstavuje nastavenie marketingovej akcie so zníženou cenou, kde na základe Vašej požiadavky a definície podmienok akcie nastavíme akciu v našom informačnom systéme. Akcie je možné nastaviť v závslosti od plnenia rôznych obchodných kritérií zákazníkov za účelom podpory predaja. (Plošné alebo individuálne nastavenie špeciálnych cien a rabatových akcií so zníženou cenou).

Bližšie informácie Vám poskytne Váš nákupca.

Ukázať menej