Vitajte v Unipharme

Do rodiny Unipharmy patria tri Obchodno – distribučné strediská Bojnice, Bratislava a Prešov a Medicínsko-diagnostické centrum Uniklinika kardinála Korca v Prievidzi, v ktorých celkovo pracuje takmer 660 zamestnancov. Ako najväčšia slovenská distribučná spoločnosť pokrývame celý slovenský trh v trojzmennej prevádzke z uvedených troch vlastných moderných poloautomatizovaných obchodno – distribučných stredísk.

UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť už dlhé roky patrí k jednej z najväčších distribučných firiem na slovenskom trhu s liekmi.

História

Spoločnosť Unipharma založil v roku 1992 farmaceut RNDr. Tomislav Jurik, CSc., s cieľom vybudovať obchodnú spoločnosť na distribúciu liekov s účasťou lekárnikov – majiteľov lekární na Slovensku. Novú distribučnú spoločnosť začal budovať v prenajatých priestoroch v obci Koš pri Prievidzi.

Malá spoločnosť Unipharma, spol. s r. o. dokázala hneď od začiatku realizovať objednávky do lekární na dennej báze, oproti vtedajšej konkurencii, ktorá dodávala produkty do lekární vo väčších intervaloch.

Kvalita sortimentu a služieb, flexibilita a rýchlosť distribúcie liekov boli od začiatku najväčšou devízou firmy. Po pôsobení v Koši (1992 – 1995) sa Unipharma presťahovala do Prievidze (1994 – 1999) a v roku 1999 do vlastného administratívneho a skladového centra Unipharmy v Bojniciach. V Bratislave zabezpečovala distribúciu z prenajatých priestorov v rokoch 1995 – 2002 a v Prešove 1995 – 2004. Následne otvorila Unipharma pobočky vo vlastných budovách, a to v roku 2002 v Bratislave a o dva roky neskôr v roku 2004 v Prešove. Kľúčovým rokom pre naplnenie základného cieľa pri vzniku obchodnej spoločnosti – zapojiť do spolupráce lekárnikov pri prevádzke a riadení lekárnickej distribúcie, sa stal rok 1995, kedy spoločnosť nadobudla celoštátne pôsobenie. Ako najlepšia cesta sa ukázala transformácia firmy na akciovú spoločnosť a následná ponuka akcií tejto spoločnosti lekárnikom – svojim zákazníkom. Takýmto spôsobom lekárnici získali majoritný podiel v spoločnosti, ktorá sa postupne stala ich spoľahlivým partnerom a taktiež ochrancom slobodného výkonu lekárnického povolania na Slovensku.

V roku 2008 Unipharma dokončila a slávnostne otvorila v Prievidzi Medicínsko-diagnostické centrum Uniklinika kardinála Korca. Ide o jedinečné zariadenie, ktoré v moderných priestoroch poskytuje zdravotnícke služby európskeho štandardu nielen ľuďom z hornej Nitry, ale aj z celého Slovenska a zahraničia.

Súčasnosť

Hlavnou činnosťou Unipharmy je distribúcia liekov do všetkých lekární a zdravotníckych zariadení na Slovensku v trojzmennej prevádzke z troch vlastných moderných Obchodno-distribučných stredísk v Bojniciach, Bratislave a Prešove a logistického prekladiska v Nových Zámkoch. Do podnikateľského portfólia patrí aj novovybudované Medicínsko-diagnostické centrum Uniklinika kardinála Korca v Prievidzi. Aj týmto spôsobom chce Unipharma prispievať k skvalitňovaniu starostlivosti o zdravie občanov na Slovensku.

Prioritami spoločnosti sú od začiatku jej pôsobenia na trhu rýchlosť zásobovania, prvotriedne služby a prístup ku klientom, pričom najváženejšou osobou v procese ostávajú lekárnici.

Možnosť byť akcionárom Unipharmy im zaručuje stabilitu zo strany silnej spoločnosti, ktorá vníma kontinuálne sa opakujúce problémy a ohrozenia slobody lekárnikov na Slovensku. V spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou sa Unipharma snaží od svojho vzniku ovplyvňovať smerovanie lekárnického povolania a slobody lekárnikov na Slovensku k štandardom dlhoročne akceptovaným na európskom trhu. Tento „zväzok“ dlhodobo zabezpečuje ochranu lekárnikov a štandardné podmienky ich pôsobenia.

Stratégia

Stratégiou spoločnosti Unipharma, stavovskej veľkodistribučnej firmy, riadenej svojím zákazníkom – lekárnikom, je udržať si pozíciu najsilnejšieho distribútora vlastneného slovenským kapitálom a byť No. 1 v každej dobrej lekárni.

Zároveň je jej cieľom vybudovať pozíciu firmy s najlepším sortimentom na slovenskom liekovom trhu, dosiahnuť zisk pre svojich akcionárov, budovať naďalej viacgeneračnú lekárnickú distribúciu.

Filozofia spoločnosti spočíva v tom, že lekárnik – akcionár svojou obchodnou stratégiou ovplyvňuje prosperitu nielen vlastnej lekárne, ale zároveň aj prosperitu distribučnej spoločnosti, ktorej je spoluvlastníkom.

Misiu spoločnosti reprezentuje poslanie lekárnickej akciovej spoločnosti, ako stavovskej veľkodistribučnej firmy, zachovať slobodný výkon lekárnického povolania, zabezpečovať istotu a perspektívnu budúcnosť pre slovenských lekárnikov.

Víziou spoločnosti je vytvoriť viacgeneračnú stavovskú lekárnickú akciovú spoločnosť riadenú svojím zákazníkom – lekárnikom za účelom zabezpečenia dlhodobej prosperity spoločnosti a všetkých jej zamestnancov.

Zásady spoločnosti predstavujú základné piliere, o ktoré sa Unipharma opiera a patria k ním – sortiment, servis, stabilita, spoľahlivosť a serióznosť, teda 5 x S, ktoré sú jej základom.

Sortiment
O tento aspekt činnosti firmy sa stará celý tím divízie obchodu – úsek nákupu a výroby, ktorý zabezpečuje čo najširší sortiment a dostatok tovaru na všetkých obchodno-distribučných strediskách. Unipharma taktiež spravuje niekoľko konsignačných a colných skladov.

Servis
Unipharma poskytuje lekárnikom, ako i dodávateľom, komplexný servis na špičkovej úrovni, čo zaručuje bezproblémový prísun potrebných liekov aj koncovým zákazníkom – pacientom. Zaviazala sa prinášať nielen štandardné služby, ale svojim klientom dávať vždy aj niečo viac. Práve preto im ponúka možnosť využívať doplnkové služby cestovnej kancelárie Pharmaeduca, služby vzdelávacích a odborných podujatí v rámci Uniakadémie.

Stabilita
Počas mnohých rokov svojej existencie sa Unipharma, ako stabilná firma s overenými procesmi, pevne zaradila medzi najsilnejšie podnikateľské subjekty na Slovensku. Stabilitu Unipharmy dokresľujú nielen dlhodobo priaznivé hospodárske výsledky, ale aj pravidelné umiestnenia na prvých priečkach v prestížnych rebríčkoch najúspešnejších firiem na slovenskom trhu.

Spoľahlivosť
Najdôležitejším cieľom ostáva kontinuálne potvrdzovanie a rozvíjanie dôveryhodného a transparentného vzťahu spoločnosti s lekárnikmi a farmaceutickými spoločnosťami. Unipharma sa snaží s obchodnými partnermi pravidelne komunikovať a vytvárať tak nielen pocit vzájomnej dôvery, ale aj úprimné priateľstvo a pocit bezpečia.

Serióznosť
Kvalifikovanosť v odbore umožňuje dodávať do lekární produkty, ktoré si žiada zdravotný stav občanov. Výrobcovia liekov sa môžu spoľahnúť na osvedčené a seriózne správanie Unipharmy, čo zaručuje obojstranne výhodné obchodné podmienky a piliere pre dlhodobú spoluprácu. Ďalším predsavzatím spoločnosti je dávať svojim partnerom vždy niečo viac. Preto im prináša najmä vzdelávanie i mnoho ďalších aktivít, možnosť stretnúť sa s kolegami, ako i so zástupcami spoločnosti na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach, ktoré pripravuje úsek marketingu Unipharmy.

Unipharma je stabilnou a serióznou firmou s plným sortimentom a kvalitným servisom, na ktorú sa zákazníci vždy môžu spoľahnúť.