V prípade záujmu o zaslanie kópie dole uvedeného dokumentu pre potreby Vašej lekárne, prosím kontaktujte obchodného reprezentanta alebo referentku predaja Unipharmy

Povolenie na predaj drogových prekurzorov

Povolenie na predaj liehu

Povolenie na veľkodistribúciu liekov a zdrav. pomôcok

Povolenie na veľkodistribúciu veterinárnych liekov

Povolenie na veľkodistribúciu omamných a psychotropných látok

Povolenie na výrobu liekov – prebalovňa