Business centres

Invoice information

Company registration number:
31625657
DIČ: 2020468780
VAT Number: SK2020468780

The company is registered in the Commercial Register of the District Court Trenčín, File No. 272/6

Invocie department contact:
+421 46 5154 158

IBAN:

Československá obchodná banka
SK56 7500 0000 0003 1188 5563

Tatra Banka
SK55 1100 0000 0026 2600 5048

Všeobecná úverová banka
SK17 0200 0000 0014 7584 0382