• Rokovanie s ministerkou zdravotníctva o negatívnych dopadoch degresívnej marže na nezávislé lekárne

  Rokovanie s ministerkou zdravotníctva o negatívnych dopadoch degresívnej marže na nezávislé lekárne

  Na ministerstve zdravotníctva sa 19. júla uskutočnilo stretnutie generálneho riaditeľa spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická spoločnosť a prezidenta Asociácie veľkodistribútorov liekov RNDr. Tomislava Jurika, CSc. s ministerkou zdravotníctva doc. MUDr. Andreou Kalavskou, PhD. Generálny riaditeľ UNIPHARMY rokoval s ministerkou zdravotníctva na tému liberalizácie v lekárenstve a negatívnych dopadoch degresívnej marže na nezávislé lekárne. Spoločne

  Čítať ďalej
 • UNIPHARMA ocenila 28. víťaza ankety Otec roka

  UNIPHARMA ocenila 28. víťaza ankety Otec roka

   Každoročnou tradíciou týždenníka Slovenka je vyhlasovanie ankety Otec roka. UNIPHARMA je už 13. rok jej generálnym reklamným partnerom. Tohtoročným víťazom sa stal kpt. Ing. Miloš Karell z Novej Dubnice, ktorý si prevzal okrem titulu aj dreveného koníka, putovné žezlo. Slávnostné vyhlasovanie výsledkov pri príležitosti Dňa otcov sa uskutočnilo 18. júna v priestoroch Zichyho paláca v historickom

  Čítať ďalej
 • Serializácia liekov

  Serializácia liekov

  Vážení lekárnici, milí kolegovia, ako ste sa už iste dočítali v minulých číslach časopisu Lekárnik, nezadržateľne sa nám blíži termín 9. 2. 2019. Týmto dátumom vstúpi do platnosti Nariadenie KOMISIE EU 2016/161, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES o ustanoveniach týkajúcich sa podrobných pravidiel bezpečnostných prvkov uvádzaných na obale liekov na humánne použitie.

  Čítať ďalej
 • Regionálne stretnutia lekárnikov na tému: Pripravme sa na GDPR a legislatívne zmeny v roku 2018.

  Regionálne stretnutia lekárnikov na tému: Pripravme sa na GDPR a legislatívne zmeny v roku 2018.

  Keďže sa pomaly blíži jeseň a s ňou pravidelné regionálne stretnutia lekárnikov, pripomeňme si jarnú sériu, ktorá odštartovala 5. apríla v Nitre v hoteli Zlatý Kľúčik, 12. apríla pokračovala v Bratislave v hoteli Bratislava, 18. apríla v Košiciach v hoteli Roca a záverečné stretnutie sa konalo 19. apríla v Banskej Bystrici v hoteli Lux. Organizátormi boli UNIHPARMA –

  Čítať ďalej
 • UNIPHARMA opäť na Kariérnych dňoch farmaceutov

  UNIPHARMA opäť na Kariérnych dňoch farmaceutov

  Tento rok sa UNIPHARMA už tradične, štvrtýkrát zúčastnila podujatia „Kariérne dni farmaceutov 2018”. Ide o podujatie určené pre študentov, ako aj pre absolventov farmácie. Študenti sa mohli dozvedieť dôležité informácie o možnostiach kariérneho uplatnenia sa na pracovnom trhu. Kariérne dni farmaceutov sa tento rok konali 13. – 14. 3. 2018 opäť na Farmaceutickej fakulte Univerzity

  Čítať ďalej
 • UNICENTRUM, Bojnice – K modernému vybaveniu pribudol kolonoskop

  UNICENTRUM, Bojnice – K modernému vybaveniu pribudol kolonoskop

  UNICENTRUM v Bojniciach bolo zaradené medzi pracoviská, ktoré vykonávajú skríning kolorektálneho karcinómu. Vďaka novému kolonoskopu bude možné zvýšiť počet vyšetrených pacientov a zabezpečiť tak vyšetrenie za kratší čas ako tomu bolo doteraz. Zakúpený moderný prístroj pomôže pri včasnej diagnostike závažných ochorení. „Poďakovanie patrí všetkým prispievateľom, ktorí poskytli finančný príspevok nadácií Dar Zdravia, nesmierne si vážime vašu

  Čítať ďalej