• Benefity lekární v budúcnosti. Bude očkovanie len začiatok?

  Benefity lekární v budúcnosti. Bude očkovanie len začiatok?

  V auguste nadobudla účinnosť novela zákona o liekoch 362/2011, ktorá zavádza aj očkovanie v lekárňach. To bude možné už od 1. januára 2024 ako dobrovoľná súčasť lekárenskej starostlivosti. Jeho výhodou, ktorú deklarovali predkladatelia návrhu, je rýchla a pohodlná dostupnosť verejných lekární, čo predstavuje jednoduchší prístup k očkovaniu, najmä pre zdravých a zamestnaných obyvateľov. V prvej

  Viac
 • Štátna distribučná spoločnosť nebude!

  Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ustúpilo od zámeru zriadiť štátnu distribučnú spoločnosť (ŠDS) na dodávku liekov a zdravotníckych pomôcok. Rezort priznáva, že z návrhu sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK) nepodarilo odstrániť viaceré zásadné pripomienky. „Tie sa týkali predovšetkým financovania tejto distribučnej spoločnosti, aby jej zriadenie nemalo dodatočné požiadavky na rozpočet verejnej správy,“ povedalo ministerstvo. O

  Viac
 • Moderné teplomery v lekárňach

  Moderné teplomery v lekárňach

  Sledovanie teploty a relatívnej vlhkosti ovzdušia je povinnosťou každého lekárnika, ktorá rozhodne nie je novinkou. Napriek tomu, medzi najčastejšie chyby, ktoré ŠÚKL lekárňam vytýka, patrí chýbajúci teplomer v chladničke, či vo všetkých miestnostiach, kde sa skladujú lieky. Používané teplomery nie sú navyše kalibrované, prípadne sa teplota a vlhkosť neevidujú kontinuálne. Na prvý pohľad pôsobí regulácia

  Viac
 • TRAMADOL bude zakázanou dopingovou látkou

  TRAMADOL bude zakázanou dopingovou látkou

  Výkonný výbor Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) vzal na vedomie odporúčanie poradnej skupiny antidopingových expertov a na druhom tohtoročnom zasadnutí v austrálskom Sydney schválil zaradenie tramadolu do Zoznamu zakázaných látok s účinnosťou od 1. januára 2024. Užívanie tramadolu bude zakázané len počas súťaže, pričom WADA poskytla športovcom, ako aj lekárom a ďalšiemu zdravotníckemu personálu pracujúcemu v

  Viac
 • Vegetariánstvo

  Odmietanie mäsa sa objavovalo v rôznych podobách už v dávnej histórii. Najstaršie záznamy sú zo starého Grécka a Indie. V oboch prípadoch bolo vegetariánstvo úzko späté s náboženskými a filozofickými dôvodmi, hlavne s nenásilným konaním voči zvieratám. Vegetariánstvo ako také má viacero podôb. Základ tvorí rastlinná strava a podľa toho, čo k nej pridáme, sa

  Viac
 • Lacidipín

  Vo farmaceutickej chémii — chémii liečiv, evidujeme vo vývoji niektorých skupín liečivá 1., 2., alebo aj 3. generácie, ktoré sa medzi sebou líšia vo fyzikálno-chemických a farmakokinetických vlastnostiach, toxicite, ktoré sa prejavia väčšinou aj v dĺžke účinku. Príkladom sú penicilíny, cefalosporíny alebo antihypertenzíva. V skupine antihypertenzív typu 1,4-dihydropyridínov do 1. genenerácie patrí napr.: nifedipín, do

  Viac
 • Ako podporiť sústredenie žiakov

  Ako podporiť sústredenie žiakov

  Ak chceme, aby sme si svoje svaly udržali vo forme, musíme ich neustále cvičiť. Keďže mozog je tiež sval, je potrebné sa oň starať a cvičiť ho. Preto, ak si chcete zlepšiť pamäť a podporiť funkcie mozgu, ktorý riadi celú nervovú sústavu, treba mu dať dostatok podnetov na spracovanie. To znamená, že mozog treba cvičiť

  Viac
 • 40 % obyvateľov Slovenska vníma generické lieky pozitívne

  Aj po 20 rokoch pôsobenia asociácie GENAS (Asociácia pre generické a biosimilárne lieky) na slovenskom trhu, sa javí byť stále aktuálna otázka, ako sú verejnosťou vnímané generické lieky. Za týmto účelom sa uskutočnil prieskum agentúry FOCUS „Názory verejnosti na generické lieky“, ktorý bol realizovaný v septembri 2020. Podľa výsledkov prieskumu je osobná skúsenosť s generickými

  Viac
 • Zinok a selén v čase pandémie COVID-19

  Zvyšovaniu imunitnej odolnosti je kladená v súčasnej dobe čoraz väčšia pozornosť. Chráni nás pred bakteriálnymi a vírusovými ochoreniami, hubami a cudzími patogénmi. Imunitnú odolnosť  zabezpečuje nešpecifická (prirodzená, vrodená) a špecifická (získaná) imunita. V samoliečbe pacientov sa väčšinou zameriavame na podporu nešpecifickej imunity. Medzi látky s imunostimulačným účinkom patria vitamíny (vitamín C, D), minerály (selén, zinok), látky

  Viac
 • Septembrové číslo časopisu Lekárnik opäť prináša zaujímavé témy

  Septembrové číslo časopisu Lekárnik opäť prináša zaujímavé témy

  Pozrite sa, čo sa v ňom dočítate V úvodníku sa Vám prihovára MSc. Pavol Šulo, riaditeľ divízie distribúcie spoločnosti UNIPHARMA. V polemike sme lekárnikom, ministerstvu zdravotníctva, vysokým školám, ale aj sociológovi položili otázku, či sme pripravení na druhú vlnu koronavírusu. Odpovede sa dozviete na stranách  4 – 8. V rozhovore sa dozviete čo je to HTA agentúra

  Viac
 • Krvi je v letných mesiacoch málo, príďte darovať túto vzácnu tekutinu

  Krvi je v letných mesiacoch málo, príďte darovať túto vzácnu tekutinu

  Najvzácnejšia telesná tekutina v letných mesiacoch chýba, a preto Národná transfúzna služba Slovenskej republiky (NTS SR) zverejnila výzvu pre darcov krvi. Do svojich odberových pracovísk pozýva nových aj stálych darcov, aby pomohli doplniť zásoby krvných prípravkov. O tom, prečo je v lete menej darcov a prečo je potreba transfúzie vyššia, ale aj o aktuálnych opatreniach sme sa

  Viac
 • Zámerom nového vedenia VšZP v oblasti liekovej politiky je rozšíriť centrálne nákupy liekov

  Zámerom nového vedenia VšZP v oblasti liekovej politiky je rozšíriť centrálne nákupy liekov

  V júlovom čísle časopisu Lekárnik sa čitateľom v úvodníku prihovorila MUDr. Beata Havelková, MPH, podpredsedníčka predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne: Vážené farmaceutky, vážení farmaceuti, nový koronavírus zmenil nielen svet, ale i nazeranie mnohých z nás na vašu náročnú profesiu. V mene Predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa vám chcem poďakovať, že ste v hektickej dobe poznačenej obavami

  Viac