• 29 JAN 17
    Rok 2016 na ŠÚKL – do nového roka s novou riaditeľkou

    Rok 2016 na ŠÚKL – do nového roka s novou riaditeľkou

    Od 1. júla v čase slovenského predsedníctva v rade EÚ koordinoval Štátny úrad pre kontrolu liečiv prácu viacerých výborov EMA a pracovných skupín siete liekových agentúr (HMA). Úlohou ŠÚKL bolo okrem iného stanoviť program stretnutí, usmerňovať priebeh týchto rokovaní a zabezpečiť harmonizáciu činností pri plnení úloh a riešení aktuálnych tém v praxi. Počas 6 mesiacov

    Read more →