• 12 MáJA, 2020
  UNIPHARMA poskytla Červenému krížu ochranné rúška

  UNIPHARMA poskytla Červenému krížu ochranné rúška

  Osobné ochranné pracovné pomôcky boli v posledných týždňoch nedostatkovým tovarom. Ich výpadok spôsobila pandémia koronavírusu, ktorá neočakávane postihla celý svet. Situácia sa postupne stabilizuje. Keďže v súčasnosti má UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť dostatok ochranných pomôcok nielen pre zdravotníckych pracovníkov – lekárnikov, laborantov, lekárov, obchodných partnerov a svojich zamestnancov, generálny riaditeľ a predseda

  Viac
  • 29 APRíLA, 2020
  Zmena v riadiacich a kontrolných orgánoch UNIPHARMY

  Zmena v riadiacich a kontrolných orgánoch UNIPHARMY

  Vážení obchodní partneri, Milé kolegyne a kolegovia, dovoľujeme si vám oznámiť, že Mimoriadne valné zhromaždenie našej akciovej spoločnosti  rozhodlo o zmene v obsadení riadiacich a kontrolných orgánov UNIPHARMY –  1.slovenskej lekárnickej akciovej spoločnosti. Za nového predsedu predstavenstva a.s. bol zvolený Mgr. Milan Vrúbel,  ktorý bol zároveň na zasadnutí Predstavenstva a.s. ,s platnosťou od 15.04.2020, menovaný

  Viac
  • 21 APRíLA, 2020

  Farmakoterapia v gravidite a laktácii

  V časopise Lekárnik čitatelia nájdu aj nové témy v rubrike klinická farmácia v praxi, ktorá sa venujú téme farmakoterapie v gravidite a počas laktácie. Jednotlivé články sú zamerané na liečbu krátkodobých, ale aj chronických ochorení pacientok počas týchto období. Farmakologická liečba v gravidite a počas dojčenia ovplyvňuje nielen základné ochorenie matky, ale aj vyvíjajúci sa plod a dojčené

  Viac
  • 19 MARCA, 2020
  21. Lekárnicky kongres

  21. Lekárnicky kongres

  Bude sa konať 21.11.2020 v Žiline v hoteli Holiday Inn. Rezervujte si svoj termín.

  Viac
  • 16 DECEMBRA, 2019

  Lekárnici nepotrebujú sľuby, ale realizáciu zásadných reforiem

  V úvodníku časopisu Lekárnik 11/2019 sa čitateľom prihovoril MUDr. Marek Krajčí, poslanec NR SR a podpredseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo a tieňový minister zdravotníctva hnutia OĽANO: Milí lekárnici, vážení čitatelia, bolo mi cťou byť opäť s mnohými z vás, tentokrát na vašom jubilejnom 20. lekárnickom kongrese. Okrem odborných tém na ňom zarezonovala aj téma

  Viac
  • 23 AUGUSTA, 2019

  Študentské okienko v časopise Lekárnik – činnosť Slovenského spolku študentov farmácie

  Pohľad späť a krok vpred Hovorí sa, že človek by mal svoje konanie a činy prehodnocovať neustále. Zo skúseností však vieme, že bilancovanie prebieha najlepšie, keď povinností na chvíľu ubudne a premýšľanie o aktivitách minulých i budúcich nie je narúšané neúprosnými termínmi. V živote študentov sú takýmto obdobím letné mesiace medzi akademickými rokmi a podobná filozofia sa

  Viac
  • 29 JúLA, 2019
  Nové zdravotné stredisko MED-CENTRUM v Piešťanoch s podporou UNIPHARMY

  Nové zdravotné stredisko MED-CENTRUM v Piešťanoch s podporou UNIPHARMY

  Mgr. Danica Albiniová majiteľka Lekárne pri Váhu, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť občanom mesta Piešťany už od roku 2004, sa rozhodla spolu so synom, Martinom Albinim pre ambiciózny projekt v meste Piešťany. Cieľom projektu bolo vybudovanie zdravotného strediska pod názvom Med-centrum v blízkosti lekárne, kde budú pod jednou strechou združení špičkoví lekári. Slávnostné otvorenie a kolaudácia budovy

  Viac
  • 29 JúLA, 2019
  Možnosti využitia probiotík v gynekológii a pôrodníctve

  Možnosti využitia probiotík v gynekológii a pôrodníctve

  autor: doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. Gynekologicko-pôrodnícka klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha Súhrn: Probiotiká sú živé nepatogénne mikroorganizmy s priaznivým vplyvom na zdravotný stav človeka. V gynekológii sú používané najmä druhy rodu Lactobacillus, ktoré sú účinné v prevencii a liečbe vaginálnej dysmikróbie (najmä bakteriálnej vaginózy a vaginálnej kandidózy). Probiotiká majú svoje miesto

  Viac
  • 27 JúNA, 2019
  II. Celonárodný snem lekárnikov 2019 v Prahe

  II. Celonárodný snem lekárnikov 2019 v Prahe

  Ako ukazujú zahraničné skúsenosti, ochranu pacienta pri výdaji liekov zaistí iba vysokoškolsky vzdelaný lekárnik. Aj tejto téme sa opäť venovali naši českí kolegovia, ktorí v posledný májový víkend diskutovali nielen na tému vlastníctva lekárni. V sobotu 18. mája 2019 sa v pražskom Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny uskutočnil II. Celonárodný snem lekárnikov 2019. Hlavnými témami

  Viac
  • 24 JúNA, 2019
  off label vs. on label liečba

  off label vs. on label liečba

  Právny worskshop pod názvom off label vs. on label liečba – Právne limity a kontext na lege artis poskytovanú zdravotnú starostlivosť sa uskutočnil 5. marca 2019 v hoteli Holiday Inn Bratislava. Workshop bol organizovaný Komorou pre medicínske právo – MEDIUS a advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS. Workshop bol rozdelený do dvoch blokov. Prvý zastrešil JUDr. Ivan

  Viac
  • 30 MáJA, 2019
  Liek náš každodenný

  Liek náš každodenný

  Konferencia s názvom Liek náš každodenný sa uskutoční 4. júna 2019 v hoteli Holiday Inn v Bratislave. Cieľom odbornej konferencie je sumarizovať východiskovú situáciu v oblasti používania liekov na Slovensku, a uvažovať nad aktuálnymi výzvami právnej úpravy. Cieľom konferencie je taktiež upozorniť účastníkov na najdôležitejšie princípy, ktoré sa v otázkach prístupu pacientov k zdravotnej starostlivosti v oblasti liekov, správneho

  Viac
  • 22 MáJA, 2019
  eHealth Security Conference

  eHealth Security Conference

  Zdravie je nepochybne to najcennejšie čo máme. Digitalizáciou informácií v zdravotníctve si ju doslova púšťame „k telu“. Spoľahlivosť a dostupnosť digitálnych zdravotných záznamov už v súčasnosti môže byť tým pomyselným jazýčkom na váhach medzi životom a smrťou. Prečo je otázka bezpečnosti, dostupnosti a riadenia prístupu k týmto informáciám jednou z najdôležitejších tém digitálnej spoločnosti? Príďte a vypočujte si zaujímavé

  Viac
  • 22 MáJA, 2019

  Prvé skúsenosti s FMD

  V tomto článku popíšeme prvé reálne skúsenosti s funkčnosťou systému, uvedieme niekoľko informácií o dátach nahratých v systéme a informácie o využívaní systému v prvých mesiacoch koncovými užívateľmi. Spomenieme tiež prvé skúsenosti lekárnikov s využívaním systému a najčastejšie problémy, s ktorými sa stretávajú. Slovenský verifikačný register liekov SK-NMVS k 24. 3. 2019 obsahoval údaje o vyše 36 miliónoch balení liekov, čo

  Viac
  • 22 MáJA, 2019

  Rekonštrukcia verejnej lekárne vo fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici s pomocou UNIPHARMY

  Kolektív lekárne Naša lekáreň FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica s Mgr. Elblovou a p. Lapuníkovou FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica otvorila v pondelok, 11. marca 2019, zrekonštruované priestory verejnej lekárne. Pri slávnostnom otvorení lekárne pod názvom Naša lekáreň nechýbala ani UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Slávnostného otvorenia zrekonštruovanej lekárne sa za spoločnosť

  Viac
  • 20 MáJA, 2019
  „Náklady na pohotovostnú službu nemôže pokryť marža z liekov vydaných počas tejto služby.“

  „Náklady na pohotovostnú službu nemôže pokryť marža z liekov vydaných počas tejto služby.“

  „Náklady na pohotovostnú službu nemôže pokryť marža z liekov vydaných počas tejto služby“: uviedla v rozhovore Mgr. Danka Vinklerová z lekárne Pri medveďoch vo Vranove nad Topľou. Podľa novely zákona o liekoch 362/2011 Z. z. lekárne musia bezplatne poskytovať lekárenskú pohotovostnú službu, ktorá je podľa nej diskriminačná. S akými ďalšími problémami sa stretáva, ale aj čo má

  Viac
  • 20 MáJA, 2019
  Ezdravie včera a dnes = zrušenie služby administratívne spracovávanie, opakovaný eRecept, reštrikčné záznamy a telemedicína

  Ezdravie včera a dnes = zrušenie služby administratívne spracovávanie, opakovaný eRecept, reštrikčné záznamy a telemedicína

  Zrušenie služby administratívne spracovávanie, opakovaný eRecept a reštrikčné záznamy – to sú hlavné zmeny, ktoré sa spájajú s projektom ezdravie na prelome rokov 2018/2019. V rozhovore s generálnym riaditeľom NCZI Ing. Petrom Blaškovitšom sa dozviete podrobnosti o týchto zmenách  súvisiacich s novelou zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2019. Predstavíme vám tiež

  Viac
  • 15 MáJA, 2019
  NEMOCNIČNÉ LEKÁRENSTVO A JEHO ÚLOHA V ZDRAVOTNÍCKOM SYSTÉME

  NEMOCNIČNÉ LEKÁRENSTVO A JEHO ÚLOHA V ZDRAVOTNÍCKOM SYSTÉME

  Nemocničné lekárenstvo je špecializovaný farmaceutický odbor, ktorý sa zaoberá poskytovaním komplexnej farmaceutickej starostlivosti (lekárenskej aj klinicko-farmaceutickej). Je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ako sa nepretržite vyvíja a skvalitňuje komplexné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, tak sa v praxi zároveň prejavuje aj snaha o neustále zvyšovanie kvality farmaceutickej starostlivosti predovšetkým pre pacientov hospitalizovaných v zariadení ústavnej starostlivosti.

  Viac
  • 15 MáJA, 2019
  Generálna riaditeľka VšZP PhDr. Ľubica Hlinková, MPH: „Budeme hľadať spôsoby, ako sa to dá, nie dôvody, ako to nejde“

  Generálna riaditeľka VšZP PhDr. Ľubica Hlinková, MPH: „Budeme hľadať spôsoby, ako sa to dá, nie dôvody, ako to nejde“

  „Budeme hľadať spôsoby, ako sa to dá, nie dôvody, ako to nejde,“ aj tieto slová vystihujú plány generálnej riaditeľky VšZP na rok 2019. Jedným z jej cieľov je zabezpečiť pacientom prístup k efektívnej, modernej a bezpečnej liečbe. V rozhovore sa dozviete, akými zmenami prešli centrálne nákupy či novela zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach. Nájdete aj

  Viac
  • 28 NOVEMBRA, 2018
  Pre farmaceuta je liek terapeutický nástroj, nie spotrebný tovar

  Pre farmaceuta je liek terapeutický nástroj, nie spotrebný tovar

  Obec Hliník nad Hronom, ktorá sa nachádza na strednom Slovensku v okrese Žiar nad Hronom, sa môže pochváliť príjemnou lekárňou Avicena, v ktorej pôsobí PharmDr. Eva Kasanová. Lekáreň je nezvyčajná aj tým, že sa v nej okrem klasického sortimentu nachádzajú aj minerály a polodrahokamy, ktorým sa venuje manžel PharmDr. Kasanovej. Viac sa o nej dozviete v

  Viac
  • 28 NOVEMBRA, 2018
  „V oblasti overovania pravosti liekov nás čaká ešte veľa práce”

  „V oblasti overovania pravosti liekov nás čaká ešte veľa práce”

  hovorí PharmDr. Michaela Palagyi, PhD. ktorá je podpredsedníčkou predstavenstva v Slovenskej organizácii pre overovanie liekov (SOOL). Okrem toho je podpredsedníčkou asociácie GENAS, pôsobí v Slovenskej asociácii spoločností v oblasti liekovej regulácie (SARAP) a pracuje v spoločnosti SANDOZ. Popri všetkých týchto činnostiach si však dokáže nájsť čas na to najdôležitejšie, venovať sa rodine a koníčkom. Viac

  Viac