• 23 AUG 18
  Mária Čírová: KRÁČAM SLOBODNÁ

  Mária Čírová: KRÁČAM SLOBODNÁ

  Tlačová konferencia ku kampani na prevenciu a osvetu ohľadom cievnych ochorení sa uskutočnila 10. mája 2018 v Bratislave v UFO na moste SNP. Túto kampaň podporila speváčka Mária Čírová svojou skladbou Slobodná. zľava: Mária Čírová, speváčka, MUDr. František Žernovický, cievny chirurg z NÚSCH v Bratislave, MUDr. Diana Ganajová, všeobecná lekárka pre dospelých v Košiciach „Projekty

  Read more →
  • 23 AUG 18
  PharmDr. Martina Duhanová: „Degresívna marža neprospieva pozitívnemu vývoju lekárenstva“

  PharmDr. Martina Duhanová: „Degresívna marža neprospieva pozitívnemu vývoju lekárenstva“

  Lekárnička PharmDr. Martina Duhanová má na svojej práci má najradšej prácu „lekárnika“. Okrem toho odovzdáva svoje skúsenosti ďalším generáciám, ktorým sa snaží byť inšpiráciou. Viac nám o sebe prezradila v rozhovore.   „Narodila som sa v Bardejove a vyrastala som v rodine, kde platili klasické rodinné pravidlá: pomáhať rodičom v domácnosti a vzdelávať sa. Otec pracoval

  Read more →
  • 23 AUG 18
  MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA: „Naši analytici riešia problematiku degresívnej marže“

  MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA: „Naši analytici riešia problematiku degresívnej marže“

  Téma degresívnej marže je spolu s legislatívnymi zmenami, ktoré vás čakajú najhorúcejším problémom, ktorý ostáva nemenným viac ako 10 rokov. Ministerstvo zdravotníctva sa týmto problémom momentálne zaoberá. „Naši analytici z Inštitútu zdravotnej politiky riešia zložitú problematiku degresívnej marže.“ – prezradil nám v rozhovore nový štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA. V prvej časti

  Read more →
  • 23 AUG 18
  ZABEZPEČENIE LIEKOV NA SLOVENSKU POTREBUJE UDRŽATEĽNÝ MODEL FINANCOVANIA

  ZABEZPEČENIE LIEKOV NA SLOVENSKU POTREBUJE UDRŽATEĽNÝ MODEL FINANCOVANIA

  Asociácia veľkodistribútorov liekov (AVEL) a Slovenská lekárnická komora (SLeK) 2. mája 2018  prezentovali výsledky Štúdie o vývoji slovenského farmaceutického trhu z pohľadu financovania distribútorov a lekární od roku 2007. Výsledky štúdie dokazujú kontinuálny pokles ceny práce poskytovateľov lekárenskej starostlivosti, ako aj distribútorov. Súčasný model financovania liekového reťazca sa v priebehu pár rokov môže stať neudržateľným

  Read more →
  • 23 AUG 18
  Serializácia liekov

  Serializácia liekov

  Vážení lekárnici, milí kolegovia, ako ste sa už iste dočítali v minulých číslach časopisu Lekárnik, nezadržateľne sa nám blíži termín 9. 2. 2019. Týmto dátumom vstúpi do platnosti Nariadenie KOMISIE EU 2016/161, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES o ustanoveniach týkajúcich sa podrobných pravidiel bezpečnostných prvkov uvádzaných na obale liekov na humánne použitie.

  Read more →
  • 23 AUG 18
  PHARMASUMMIT 2018

  PHARMASUMMIT 2018

  V nádhernom prostredí Horného hodrušského tajchu v hoteli Salamandra Resort sa uskutočnila 20. a 21. mája 2018 odborná konferencia pod názvom PHARMASUMMIT. Generálnym reklamným partnerom bola firma MYLAN, ktorá je v súčasnosti  jedným z popredných svetových výrobcov liekov a špecializovaných farmaceutík, ktorý svoje produkty dodáva do približne 145 krajín a regiónov. Garantom odborného podujatia bol prof. PharmDr.

  Read more →
  • 20 AUG 18
  PharmDr. Katarína Stollárová Lekáreň Hypericum, Nitra „O lieku vie najviac farmaceut!“

  PharmDr. Katarína Stollárová Lekáreň Hypericum, Nitra „O lieku vie najviac farmaceut!“

  „Liek patrí do rúk farmaceuta, ktorý jediný vie objektívne a nezávisle podľa stanovených právnych predpisov a odborných znalostí zodpovedne zrealizovať jeho výdaj.“ Takto vníma svoje postavenie lekárnika v spoločnosti PharmDr. Katarína Stollárová z lekárne Hypericum v Nitre. Takisto ju trápi otváranie stále nových lekární, veď „za rohom“ lekárne Hypericum vyrastá opäť ďalšia konkurencia.     Rodina plná odborníkov   PharmDr.

  Read more →
  • 20 AUG 18
  Farmakon SR 2018 – Tradičné stretnutie zástupcov farmaceutického priemyslu

  Farmakon SR 2018 – Tradičné stretnutie zástupcov farmaceutického priemyslu

  Konferencia Farmakon SR,  ktorá sa venovala aktuálnym témam slovenského lekárnictva farmaceutického priemyslu, sa uskutočnila 17. apríla 2018 v Austria Trend hoteli Bratislava. Na úvod prítomných privítali organizátori konferencie zo spoločnosti conforum s.r.o. a moderátor konferencie prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. Prvým prednášajúcim bol RNDr. Hynek Valerián, CSc., MBA, senior manager, offering management, Czech and Slovak

  Read more →
  • 20 AUG 18
  Regionálne stretnutia lekárnikov na tému: Pripravme sa na GDPR a legislatívne zmeny v roku 2018.

  Regionálne stretnutia lekárnikov na tému: Pripravme sa na GDPR a legislatívne zmeny v roku 2018.

  zľava: Ing. Monika Vaľková, prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., Mgr. Andrej Kuklovský, Mgr. Elena Matušková Keďže sa pomaly blíži jeseň a s ňou pravidelné regionálne stretnutia lekárnikov, pripomeňme si jarnú sériu, ktorá odštartovala 5. apríla v Nitre v hoteli Zlatý Kľúčik, 12. apríla pokračovala v Bratislave v hoteli Bratislava, 18. apríla v Košiciach v hoteli Roca a záverečné

  Read more →
  • 21 JÚNA 18
  UNIPHARMA opäť na Kariérnych dňoch farmaceutov

  UNIPHARMA opäť na Kariérnych dňoch farmaceutov

  Tento rok sa UNIPHARMA už tradične, štvrtýkrát zúčastnila podujatia „Kariérne dni farmaceutov 2018”. Ide o podujatie určené pre študentov, ako aj pre absolventov farmácie. Študenti sa mohli dozvedieť dôležité informácie o možnostiach kariérneho uplatnenia sa na pracovnom trhu. Kariérne dni farmaceutov sa tento rok konali 13. – 14. 3. 2018 opäť na Farmaceutickej fakulte Univerzity

  Read more →