Materiály na AD test

Materiály na preštudovanie pred vyplnením AD testu.

Ukázať materiály

AD test

Inštrukcie

AD test je určený len pre farmaceutických pracovníkov.

Na vyplnenie AD testu máte stanovený čas maximálne 40 minút.

AD test bude po uplynutí stanoveného času automaticky odoslaný aj v prípade, ak ho nestihnete vyplniť. AD test je možné absolvovať len jedenkrát.

Za vyplnenie a zaslanie AD testu sa Vám priznajú pri:

  • 91% – 100% úspešnosti riešenia 2 kredity
  • 80% – 90% úspešnosti riešenia 1 kredit
  • 0%- 79% úspešnosti riešenia sa neprizná žiadny kredit.

Spustiť AD test